Zarządzanie jakością

kontrola

Systemy zarządzania jakością

Zajmuje się wdrażaniem systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Normy w motoryzacji

System zarządzania jakością według norm ISO/TS 16949 zorientowany jest na organizacje przemysłu motoryzacyjnego, funkcjonujące na poziomie produkcyjnym, działające w łańcuchu dostaw bądź zajmujące się procesami wykończeniowymi. ISO/TS 16949 uwzględnia indywidualne założenia każdego podmiotu gospodarczego, a jej wytyczne są z nimi całkowicie kompatybilne. System zarządzania jakością wg ISO/ TS 16949 nie jest wprawdzie obligatoryjny, jednak staje się niezbędny dla tych przedsiębiorstw przemysłu samochodowego, które stawiają sobie za cel zwiększenie konkurencyjności na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Członkowie Międzynarodowego Zespołu Operacyjnego dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF) narzucają swoim dostawcom konieczność stosowania wytycznych zawartych w normie ISO/ TS 16949, stąd jej uniwersalny charakter – bazują na niej wszyscy dostawcy w przemyśle samochodowym.

Dodatkowo pomagam firmom zainteresowanym moją ofertą w wdrażaniu następujących narzędzi jakościowych:

  • SPC – statystycznie sterowanie procesem,
  • MSA – analiza systemów pomiarowych,
  • FMEA – analiza potencjalnego ryzyka (głównie na etapie projektowania wyrobu i procesu),
  • PPAP – proces zatwierdzania wyrobów.
Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów zlecenia.